Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2015

egoheart
1270 ffb3 350
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady

August 29 2014

egoheart

April 23 2014

egoheart
Reposted fromrichardth richardth

April 13 2014

egoheart
Reposted fromwwannie wwannie

April 11 2014

egoheart
Reposted fromprinzessin prinzessin

April 06 2014

egoheart
Reposted fromagataaa agataaa

March 23 2014

egoheart
7723 c7a3 350
Reposted fromnutt nutt viagreenhazel greenhazel
egoheart
Reposted fromwhoknows whoknows viagreenhazel greenhazel
egoheart
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarghhy marghhy
egoheart
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamarghhy marghhy
egoheart
Reposted fromzzakrat zzakrat viamarghhy marghhy
egoheart
Reposted frommarghhy marghhy
egoheart
4590 a6b1 350
Reposted fromperseweracje perseweracje viamarghhy marghhy

February 07 2014

egoheart
1739 6969 350
Reposted fromframbuesa frambuesa
egoheart
"Jesteś niesamowita. Jesteś inteligentna. Jesteś dobra. Jesteś piękna. Jesteś kobietą, którą kocha się do końca życia. Znajdzie się mężczyzna, który pokocha cię właśnie tak, jak kochać się powinno.
Tylko wiesz, nie dzisiaj. Zasadniczo to nie będę też ja. Jestem zmęczony."
Reposted fromillusory illusory

February 04 2014

egoheart
Taka już jesteś, prawda? Grasz twardą, stanowczą kobietę. Udajesz, że masz wyjebane, a tak naprawdę, tak w środku, zależy Ci jak cholera. Jesteś taka sama jak ja. Może dlatego nam nie wyszło.
— wczorajsze prawdy życiowe po trzech szklankach whisky.
Reposted fromtatakazika tatakazika

January 27 2014

egoheart
5464 8ed7 350
Reposted fromgirlinterrupted girlinterrupted
egoheart
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn

January 08 2014

egoheart
Reposted fromoll oll

January 07 2014

egoheart
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę który powie 'Jesteś MOJĄ kobietą'. A ja po prostu będę.
Reposted fromashdsa ashdsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl